𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼̀𝗮 𝗹𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 (𝗭𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁) 𝗛𝘆𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟯𝗸𝗪, 𝟲.𝟱𝗸𝗪 𝘃𝗮̀ 𝟴𝗸𝗪

11:11 08/08/2022
𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼̀𝗮 𝗹𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 (𝗭𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁) 𝗛𝘆𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟯𝗸𝗪, 𝟲.𝟱𝗸𝗪 𝘃𝗮̀ 𝟴𝗸𝗪

𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼̀𝗮 𝗹𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 (𝗭𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁) 𝗛𝘆𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟯𝗸𝗪, 𝟲.𝟱𝗸𝗪 𝘃𝗮̀ 𝟴𝗸𝗪 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴

✅ Kèm sẵn 𝗖𝗧 + 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 + 𝗪𝗜𝗙𝗜.

✅ 𝗕𝗔̉𝗢 𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝟲 𝗡𝗔̆𝗠 vượt trội thị trường đảm bảo hệ thống điện mặt trời ổn định và lâu dài.

✅ APP MOBILE ĐẸP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI SOLAR.

✅ Khả năng 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴 𝟱𝟬%.

✅ Vật liệu 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗚𝗔𝗡 siêu dẫn điện, máy gọn nhẹ vượt trội thị trường (𝗺𝗮́𝘆 𝟯𝗸𝗪 𝗻𝗵𝗲̣ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝟰.𝟳𝗸𝗴).

✅ Hiệu suất rất cao, dòng tự tiêu thụ cực thấp.

✅ Màn hình LCD rõ ràng hiển thị thông số AC và DC.

✅ Inverter hòa lưới bám tải Hypontech 3kW với công suất đầu vào lên tới 4500W và công suất biểu kiến AC tối đa 3300W.

𝗚𝗜𝗔́ 𝗕𝗔́𝗡 𝗟𝗘̉

◾️ HPK-3000d giá 9.400.000đ

◾️ HPS-6500d giá 12.500.000đ

◾️ HPS-8000d giá 15.500.000đ

hệ độc lập Năng lượng mặt trời Nhiên liệu sạch Solar điện mặt trời đà nẵng
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: