HỆ HYBRID

Bình Lithium 12V 100Ah (tự đóng)

6.299.999₫ 6.499.999₫

Bình lithium 24V 200Ah (tự đóng)

17.500.000₫ 18.000.000₫

PIN NARADA 48V 50Ah

9.999.000₫ 10.000.000₫