Điện Gió

NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

23 February, 2021
NĂNG LƯỢNG GIÓ LÀ GÌ? Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển. Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời. Sử dụng năng lượng gió là một trong các cách lấy năng lượng xa xưa nhất từ môi trường tự nhiên và đã được biết đến từ thời cổ...