Solar Pump

GIẢI PHÁP MÁY BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

05 February, 2021
Hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời được chia làm hai nhóm (1) Hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời công suất nhỏ: - Công suất bơm: 10-20m3/h - Độ cao cột nước: 5-10m (2) Hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời công suất lớn: - Công suất bơm: >20m3/h - Độ cao cột nước: 10-50m I. HỆ THỐNG MÁY BƠM...