Hệ độc lập

Combo sạc bình acquy cho tàu cá

3.000.000₫ 3.500.000₫

Bình Lithium 48V 100Ah (tự đóng)

18.000.000₫ 18.300.000₫

Bình lithium 24V 200Ah (tự đóng)

17.500.000₫ 18.000.000₫

PIN NARADA 48V 50Ah

9.999.000₫ 10.000.000₫