SMART METER GROWATT 1 PHA/3 PHA

1.900.000₫ 2.000.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Smart metter kết hợp với inverter Growatt là giải pháp hiệu quả cho hòa lưới hiện nay

Trong trường hợp không cấp đồng hồ hai chiều để đo đếm điện năng và hợp đồng mua bán điện, để sử dụng năng lượng mặt trời theo lượng tải tiêu thụ, chúng ta cần đồng bộ năng lượng mặt trời với lưới điện. Trong giải pháp này, năng lượng mặt trời sẽ chỉ lấy điện áp tham chiếu từ lưới điện, nhưng không xuất điện ra lưới. Bằng cách này, người dùng sẽ có thể sử dụng năng lượng mặt trời nối lưới mà không cần mua bán điện.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây