𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼̀𝗮 𝗹𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 (𝗭𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁) 𝗛𝘆𝗽𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟯𝗸𝗪, 𝟲.𝟱𝗸𝗪 𝘃𝗮̀ 𝟴𝗸𝗪

9.400.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

✅ Kèm sẵn 𝗖𝗧 + 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗯𝗮́𝗺 𝘁𝗮̉𝗶 + 𝗪𝗜𝗙𝗜.

✅ 𝗕𝗔̉𝗢 𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝟲 𝗡𝗔̆𝗠 vượt trội thị trường đảm bảo hệ thống điện mặt trời ổn định và lâu dài.

✅ APP MOBILE ĐẸP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI SOLAR.

✅ Khả năng 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴 𝟱𝟬%.

✅ Vật liệu 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗚𝗔𝗡 siêu dẫn điện, máy gọn nhẹ vượt trội thị trường (𝗺𝗮́𝘆 𝟯𝗸𝗪 𝗻𝗵𝗲̣ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝟰.𝟳𝗸𝗴).

✅ Hiệu suất rất cao, dòng tự tiêu thụ cực thấp.

✅ Màn hình LCD rõ ràng hiển thị thông số AC và DC.

✅ Inverter hòa lưới bám tải Hypontech 3kW với công suất đầu vào lên tới 4500W và công suất biểu kiến AC tối đa 3300W.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây