Phụ kiện khung giá đỡ pin

Thanh rail unistrut

450.000₫

Nối rail

18.000₫

Kẹp giữa pin

12.000₫

Kẹp biên pin

12.000₫

Thanh rail nhôm

75.000₫