Điện mặt trời hòa lưới tự dùng 5,5kw tại Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng.

04:26 28/09/2022
Điện mặt trời hòa lưới tự dùng 5,5kw tại Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng.

tháng giảm hơn 2 tr tiền điện cho anh chủ nhà thân yêu. đầu tư điện mặt trời lợi nhuận gấp 4->5 lần gửi tiền ngân hàng.

- pin jinkou 545w

- inv hypontech 6,5 kw

- giàn khung chống bão.

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: